Mở thưởng hôm nay 7/8/2020 (Thứ 6)
XS Bình Dương - 16h15' XS Gia Lai - 17h15' XS Miền Bắc - 18h15'
XS Trà Vinh - 16h15' XS Ninh Thuận - 17h15'
XS Vĩnh Long - 16h15'

Xổ số Miền Trung ngày 29 tháng 7 năm 2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
37
97
G7
655
215
G6
2059
4658
0790
5499
4819
7774
G5
4239
8683
G4
73552
08840
55792
06554
03410
74413
39453
50602
16280
77092
14327
87314
69710
11893
G3
63999
71089
65963
39887
G2
84662
67428
G1
83493
32182
ĐB
881601
112464
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 2
1 0, 3 0, 4, 5, 9
2 7, 8
3 7, 9
4 0
5 2, 3, 4, 5, 8, 9
6 2 3, 4
7 4
8 9 0, 2, 3, 7
9 0, 2, 3, 9 2, 3, 7, 9

Thống kê KQXS